ความต้องการทางด้านเทคนิค

Safetica Client (บนเครื่องลูกข่ายที่มีการป้องกัน)

 • โปรเซสเซอร์แบบดูอัลคอร์อย่างน้อย 2.4 GHz ขึ้นไป
 • RAM 2 GB หรือมากกว่า
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 10 GB
 • MS Windows 7, 8.1, 10 (32 บิต [x86] หรือ 64 บิต [x64])
 • แพ็คเกจการติดตั้ง MSI .NET 4.5.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า

Safetica Server (เครื่องแม่ข่าย)

 • โปรเซสเซอร์ชนิด Quad-Core 2.4 GHz หรือดีกว่า
 • RAM 4 GB หรือมากกว่า
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 100 GB 
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือเฉพาะการสนับสนุนเครื่องเสมือน (VM) และคลาวด์โฮสติ้ง
 • ต้องการการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มี MS SQL 2012 ขึ้นไป หรือ Azure SQL
 • MS Windows Server 2012 หรือรุ่นที่สูงกว่า

MS SQL Database (ฐานข้อมูล SQL)

 • MS SQL Server 2012 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ MS SQL Express 2017 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ Azure SQL MS Express เป็นส่วนหนึ่งของตัวติดตั้งโดยทั่วไป และแนะนำสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่ได้รับการป้องกันได้มากถึง 200 endpoints
 • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 200 GB (สูงสุด 500 GB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับช่วงของข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวม)
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือเฉพาะการสนับสนุนเครื่องเสมือน และคลาวด์โฮสติ้ง สามารถโฮสต์กับเซิร์ฟเวอร์ Safetica ด้วยกันได้

MAC Client (เครื่องลูกข่ายแบบ MAC)

 • โปรเซสเซอร์ Quad-Core 2.4 GHz หรือดีกว่า
 • RAM 2 GB หรือมากกว่า
 • เนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 10 GB
 • macOS 10.10 ขึ้นไป (สำหรับชุดคุณลักษณะ DLP เต็มรูปแบบ แนะนำเป็นรุ่น 10.15 หรือสูงกว่า)