Easily Comply with GDPR

การเตรียมการสำหรับกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดที่สุดในสหภาพยุโรป

GDPR (ระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไป, General Data Protection Regulation)
เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และถูก
นำไปใช้กับทุกบริษัท และองค์กรของรัฐในสหภาพยุโรป

คุณใช้มาตรการความปลอดภัยใด เพื่อรับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัทของคุณ?

GDPR ใหม่มีความหมายต่อบริษัทของคุณอย่างไร?

Large Sanctions

ค่าปรับสำหรับบริษัทที่มี่นโยบายไม่สอดคล้องกับ GDPR อาจสูงถึง 20 ล้านยูโรหรือ 4% ของรายได้โดยรวมของ บริษัท (ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่สูงกว่า)

blank

Impacts Everyone

แต่ละองค์กรต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลผู้ป่วย ฯลฯ

blank

Effective Data Protection

บริษัท ของคุณต้องพร้อมที่จะพิสูจน์ว่ามาตรการด้านเทคนิค และองค์กรของคุณ มีฟังก์ชั่นสำหรับการปกป้องข้อมูลอย่างถูกต้อง

blank

Compulsory Reporting of Data Breaches

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล จะต้องได้รับแจ้งภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากพบการละเมิด

blank

Data Processing Permission

จำเป็นต้องได้รับอนุญาตอย่างอิสระ และชัดเจน คำร้องขออนุมัติต้องเรียบง่าย และเข้าใจง่าย

blank

Expanded Definition of "Personal Data"

ข้อมูลส่วนบุคคล ยังรวมถึงที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP คุกกี้ ข้อมูลทางพันธุกรรม และไบโอเมตริกซ์

blank

Right to be Forgotten

แต่ละคนมีสิทธิที่จะกำหนดว่าคุณต้องลบ / ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยไม่ชักช้า

blank

Dedicated "Data Protection Officer"

องค์กรที่ต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล”

blank

GDPR

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบของมาตรการรักษาความปลอดภัย

blank

องค์กรของคุณต้องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด?

  • ข้อมูลพนักงานส่วนบุคคล (ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผู้ป่วย (ฐานข้อมูลการตลาด เวชระเบียน รายชื่อผู้ติดต่อ)
  • ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม (สมุดบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิต การซื้อขายโดยตรง)
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ ของพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการ
  • ข้อมูลอื่นใดที่จะให้บริการ เพื่อระบุตัวบุคคล

คุณต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ตอนนี้คุณสามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลลูกค้า และพนักงานของคุณปลอดภัยหรือไม่? คุณปฏิบัติต่อความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล โดยการโอนข้อมูลอย่างไร เช่น การโอนเงินไปยังบัญชีเงินเดือนของคุณ?

วิธีรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณให้สอดคล้องกับ GDPR

blank
1. ทำการตรวจสอบข้อมูล (Data Audit)

ดูว่าการจัดการข้อมูลในบริษัทของคุณเป็นอย่างไร

Safetica สามารถช่วยคุณได้ โซลูชัน Safetica จะช่วยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเอกสารสำคัญที่เปิดขึ้น และวิธีการจัดการต่างๆ

blank
2. กฎของการทำงานกับเอกสาร

กำหนดกฎที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่สามารถทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการต่างๆ

Safetica ทำให้มั่นใจได้ว่า นโยบายความปลอดภัยของคุณจะไม่เพียงแต่อยู่บนกระดาษ แต่ยังใช้งานได้ในทางปฏิบัติ

blank
3. การให้ความรู้แก่พนักงาน

พนักงานทุกคนควรรู้ว่า ต้องจัดการกับข้อมูลใดด้วยระมัดระวัง และวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูล

Safetica แจ้งพนักงานเกี่ยวกับกฎความปลอดภัย จึงช่วยเสริมสร้างการป้องกันข้อมูล

blank
4. Data encryption

All media containing personal data should be encrypted – that’s what GDPR directly recommends.

Thanks to the centralized encryption management of entire disks, Safetica makes it easier to encrypt media throughout the whole company.

blank
5. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลต้องครอบคลุม และต้องมีความปลอดภัยวิธีการสื่อสารทั้งหมด – อีเมล, การพิมพ์เอกสาร, ไดรฟ์ USB, DVD, อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ

Safetica ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ปลอดภัยเท่านั้นที่สามารถออกจาก บริษัท ของคุณได้

blank
6. คุ้มครองสำเนาของเอกสารทางกายภาพ

CVs, วาระการทำงาน หรือสัญญาแรงงาน – รักษาเอกสารเหล่านี้ให้ปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งาน

Safetica ช่วยให้คุณจัดการเอกสารสำคัญที่สามารถพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าแม้สำเนาที่พิมพ์ออกมา ฐานข้อมูลของผู้ติดต่อของคุณจะไม่ถูกขโมยไป

blank
7. สำรอง และเครื่องมือสำหรับการกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ไฟดับ หรือเกิดอุบัติเหตุ

GDPR กำหนดให้บริษัทต้องมีความสามารถในการกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เทคโนโลยีล้มเหลว นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบอื่นๆ ในองค์กรของคุณ.

blank
8. ความปลอดภัยเครือข่าย และการป้องกันการโจมตีจากภายนอก

นอกเหนือจากใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส อย่าลืมเกี่ยวกับการอัปเดตระบบ การตั้งค่าเครือข่าย         ไฟร์วอลล์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ (IDS / IPS, honeypots และอื่นๆ ) สำหรับการป้องกันเครือข่าย

Safetica – personal data protection in accordance with GDPR

ด้วย Safetica จะเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR ที่เข้มงวด

 

คุณจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณ คุณจะเห็นว่าพนักงานปฏิบัติต่อข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร และคุณจะกำจัดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และหากมีปัญหา คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ สำหรับการรายงาน การปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย

blank
blank

ข้อความที่ให้ไว้ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้แสดงรายการข้อกำหนดที่ครอบคลุมของข้อกำหนดของ GDPR ไม่ได้ใช้แทนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือการวิเคราะห์ข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตาม GDPR

ข้อมูลเพิ่มเติม

Case Studies

blank
blank

ค้นหาว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ปกป้องข้อมูลของพวกเขาโดยใช้ Safetica ได้อย่างไร

Demonstration On a Webinar

blank
blank

ให้เราแสดงให้คุณเห็นว่า Safetica ทำงานอย่างไร และจะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

Security Audit

blank
blank

ค้นหาความปลอดภัยที่บริษัทของคุณเผชิญอยู่