Device Control

กำหนดอุปกรณ์ที่สามารถใช้ และกำจัดความเสี่ยงของ BYOD

อุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถเชื่อมต่อได้?

ใครสามารถเชื่อมต่อกันได้

ข้อมูลอะไรที่สามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูล

Safetica ระบุประเภทของอุปกรณ์พกพาที่สามารถใช้ได้ และจำกัด
การเชื่อมต่อสื่อที่ไม่ได้รับอนุญาต ลดความเสี่ยง BYOD ให้น้อยที่สุด (BYOD = นำอุปกรณ์มาใช้งานเองในองค์กร
)
และลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีจากมัลแวร์

Portable Device Data Encryption

บางครั้งข้อมูลของคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เช่นเดียวกับที่คุณทำ

Safetica เข้ารหัสไดรฟ์ USB และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เพื่อป้องกันเอกสารที่เป็นความลับจากการจัดเก็บในอุปกรณ์ที่ไม่ได้เข้ารหัส และจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของคุณจึงปลอดภัย แม้ว่าอุปกรณ์พกพาจะสูญหาย หรือว่าถูกขโมยก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยของไดรฟ์ USB ใน Telekom Malaysia

หลังจากการรั่วไหลของข้อมูล พบว่ามีค่าใช้จ่ายของค่ายโทรศัพท์อย่าง Telekom Malaysia มากกว่า 85 ล้านเหรียญสหรัฐ พวกเขารู้ว่า พวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง พวกเขาหันไปใช้ Safetica DLP ตอนนี้ไดรฟ์ USB ของพวกเขาได้รับการเข้ารหัส พนักงานของพวกเขาไม่สามารถเสี่ยงต่อข้อมูลสูญหาย และคอมพิวเตอร์ของพวกเขา จะถูกใช้งานอย่างปลอดภัย Telekom Malaysia มีประสบการณ์โดยตรง กับการป้องกันที่รวดเร็วสะดวก และเชื่อถือได้ของ Safetica มาดูกันว่า บริษัท ของคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร